jQuery(document).ready(function(){ jQuery('#menu li a').removeClass('current'); jQuery('#menu .nav_case').addClass('current'); jQuery('#openSidebar').click(function() { jQuery('.wrapper').toggleClass('openNav'); }); jQuery('#menu a').click(function() { jQuery('.wrapper').removeClass('openNav'); }); });

am8亚美手机版下载网络经典案例:优盟CMS官网
发布于时间: 2018-09-26 10:40:04 浏览:2237


优盟企业品牌价值营销亚美am8手机下载建设践行者,内置智能化营销联盟的企业亚美am8手机下载系统,为企业在网络品牌建设/营销推广上,提供了非常便捷的功能。